Encrypt, decrypt, encode a decode. Online zakódování nebo dekódování textu

Pokud chcete s někým tajně komunikovat (robot to přečte, ale člověk ne), můžete si tu text zakódovat. Příjemce si ho tady potom může odkódovat.

Zadejte text k dekodování:

Zadejte text k zakodování: